Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.435 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
81

Quyết định 2733/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2023 - 2024

82

Thông báo 4929/TB-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông năm học 2023 - 2024

83
84
85
86

Quyết định 4376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt bổ sung sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

87
88

Nghị quyết 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp quy mô Trường Trung học phổ thông Trại Cau, huyện Đồng Hỷ

89
90

Quyết định 1853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đổi tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Nam Trà My

91

Quyết định 1852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đổi tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa huyện Bắc Trà My thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Nước Oa huyện Bắc Trà My

92

Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

93

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

94

Quyết định 2036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Thạnh Lộc 3, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

95

Quyết định 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018

96

Quyết định 1646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

97

Quyết định 1850/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đổi tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam

98

Quyết định 1851/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đổi tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Phước Sơn

99

Công văn 4771/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

100

Quyết định 3679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh