Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.441 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9221

Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9222

Thông tư 09/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
9223

Quyết định 4971/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9224

Quyết định 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9225

Công văn 2913/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở ngoài công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9226

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9227

Quyết định 43/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9228

Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9229

Quyết định 60/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành các quy chế mẫu về quản lý học viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
9230

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9231

Công văn số 6631/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy, học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9232

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Công an về công tác giáo dục - đào tạo trong ngành Công an

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9233

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
9234

Kế hoạch 307/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008 - 2009 và giai đoạn 2008 - 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
9235

Chỉ thị 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
9236

Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9237

Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
9238

Quyết định 59/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
9239

Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay vốn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9240

Quyết định 38/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về