Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.632 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9201

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
9202

Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
9203
9204

Quyết định 82/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tổ chức hoạt động chưng trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ giai đoạn năm 2002 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9205

Quyết định 77/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2002

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9206

Công văn 5175/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế trường ngoài công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9207

Quyết định 59/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường đại học Y tế cộng đồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9208

Quyết định 67/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy đinh tạm thời về thu, sử dụng học phí và tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hoá thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9209

Quyết đinh 68/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về mức thu và nội dung chi học phí trong các cơ sở, lớp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, luyện thi trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9210

Quyết định 53/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9211

Công văn 3927/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc lệ phí tuyển sinh năm 2002

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9212

Thông tư 20/2002/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9213

Quyết định 48/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9214

Quyết định 19/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tuyển sinh sau đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9215

Quyết định 448/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh học nghề hệ dài hạn tập trung

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9216

Quyết định 18/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9217

Quyết định 31/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ bảo trợ tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9218
9219

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
9220

Chỉ thị 08/2002/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về