Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.675 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9101

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
9102

Quyết định 29/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Bán công Marketing

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9103

Quyết định 29/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9104

Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
9105

Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9106

Quyết định 25/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9107

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập dạy nghề CIRI thuộc công ty cổ phần cơ kim khí Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9108

Quyết định 12/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9109

Quyết định 12/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9110

Quyết định 11/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9111

Quyết định 11/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9112

Quyết định 07/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ thuật tổng hộp Hà Nội thuộc công ty TNHH thương mại và công nghệ sao bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9113

Quyết định 06/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Đông Nam á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9114

Quyết định 03/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Hành chính Tải về
9115

Quyết định 59/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kỳ III (2003-2007)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9116

Quyết định 310/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép nâng cấp trung tâm dạy nghề quận Gò Vấp thành trường kỹ thuật công nghệ Quang Trung trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9117

Quyết định 301/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9118

Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9119

Thông tư liên tịch 55/2003/TTLT-BGDĐT-BQP-BKHĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
9120

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự, Vi phạm hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về