Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.837 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8481

Quyết định 65/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8482

Quyết định 66/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8483

Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học - cao đẳng thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8484

Quyết định 62/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên trường Đại học Sư phạm Vinh thành trường Đại học Vinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8485

Quyết định 63/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8486

Quyết định 11/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8487

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8488

Quyết định 48/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viện kỹ thuật mật mã

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8489

Quyết định 47/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8490

Quyết định 10/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8491

Quyết định 09/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8492

Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8493

Quyết định 07/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8494

Quyết định 39/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập trường Đại học Tây Bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8495

Quyết định 38/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho nhạc viện Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8496

Quyết định 06/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8497

Quyết định 13/2001/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc thành lập trường trung học công nghiệp cơ điện trên cơ sở trường đào tạo nghề cơ điện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8498

Quyết định 30/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8499

Quyết định 29/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu tôn giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8500

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-UBDT&MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về