Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.123 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8441

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8442

Nghị định 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8443

Quyết định 132/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8444

Quyết định 34/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8445

Thông báo 109/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp Hội đồng ngày 20 tháng 05 năm 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8446

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8447

Hiệp định riêng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2005-2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao Tải về
8448

Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8449

Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8450

Quyết định 15/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8451

Quyết định 104/2005/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
8452

Công văn 3646/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dự tuyển đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho năm học 2005 - 2006

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8453

Công văn 3594/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8454

Quyết định 90/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8455

Công văn 3343/KT&KĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông năm 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8456

Công văn 3098/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8457

Thông tư 13/2005/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Đại học và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Đại học y tế cộng đồng hệ vừa học vừa làm năm 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8458

Quyết định 82/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8459

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
8460

Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Vi phạm hành chính Tải về