Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.838 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8081

Quyết định 14/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

8082

Quyết định 13/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

8083

Công văn 3041/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh năm 2006

8084
8085

Quyết định 78/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

8086

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các trường bán công mầm non, phổ thông sang công lập

8087

Quyết định 07/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự

8088

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

8089

Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

8090

Thông tư 05/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo đại học và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học, đại học y tế cộng đồng hệ vừa học vừa làm

8091

Chỉ thị 11/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

8092

Thông tư liên tịch 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chương trình học văn hoá cho học viên tại cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng

8093

Quyết định 06/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

8094

Thông tư 07/2006/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

8095

Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

8096

Quyết định 40/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010

8097

Thông tư 04/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học Y, Dược hệ tập trung 4 năm

8098

Quyết định 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Đô

8099

Thông tư 16/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

8100

Quyết định 18/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trực thuộc sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội