Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.671 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
61

Thông báo 41/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
62

Công văn 110/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
63

Công văn 2261/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
64

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
65

Thông báo 40/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 về kết quả thi Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
66

Văn bản hợp nhất 1798/VBHN-BLĐTBXH năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
67

Quyết định 4185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
68

Quyết định 669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công nhận Trường Trung học cơ sở San Thàng, Thành phố Lai Châu đạt Chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
69

Quyết định 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
70

Quyết định 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
71

Công văn 1763/UBND-KSTT của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
72

Quyết định 1176/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Vĩnh Trinh 2, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
73

Quyết định 1042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
74

Quyết định 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Vĩnh Trinh 1, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
75

Quyết định 1380/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic giữa Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục và Đầu tư EMG và Tập đoàn Giáo dục Pearson

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
76

Công văn 2180/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
77

Quyết định 1266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
78

Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo để tuyển sinh thêm vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
79

Quyết định 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nobel School Đông Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
80

Thông báo 445/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về