Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.727 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7561

Quyết định 859/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Đại học Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
7562

Quyết định 792/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hải phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7563

Quyết định 797/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hồng Đức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7564

Quyết định 793/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Sư phạm Kỹ thuật 4 thành trường Cao đẳng sư phạm kỹ thuật 4

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7565

Quyết định 790/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Lạc Hồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7566

Quyết định 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Bình Dương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7567

Quyết định 787/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7568

Quyết định 798/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường cao đẳng kỹ nghệ dân lập thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
7569

Thông tư 16/GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7570

Thông tư 14/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7571

Thông tư 13/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7572

Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7573

Quyết định 600/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7574

Quyết định 517/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7575

Quyết định 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7576

Quyết định 518/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Hồng Bàng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7577

Quyết định 500/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7578

Quyết định 374/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn thành trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7579

Quyết định 277/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
7580

Thông tư 19-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
Vui lòng đợi