Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.179 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7021

Thông tư 16/GDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7022

Thông tư 14/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7023

Thông tư 13/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7024

Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
7025

Quyết định 600/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
7026

Quyết định 517/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7027

Quyết định 516/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7028

Quyết định 518/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học dân lập Hồng Bàng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7029

Quyết định 500/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7030

Quyết định 374/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn thành trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
7031

Quyết định 277/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
7032

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về môi trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
7033

Thông tư 19-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
7034

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
7035

Thông tư 06/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1252/GD-ĐT ngày 11/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi và bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
7036

Quyết định 1252/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
7037

Quyết định 198/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
7038

Quyết định 185/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
7039

Thông tư 04/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu Đại học Y - Dược năm học 1997-1998

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
7040

Thông tư 03/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
Vui lòng đợi