Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.650 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7021

Thông tư 24/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
7022

Chỉ thị 22/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
7023

Quyết định 2359/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7024

Công văn 920/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về tên giao dịch dân sự của Học viện Quân y

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7025

Công văn 3749/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7026

Quyết định 709/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7027

Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
7028

Nghị định 40/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Vi phạm hành chính Tải về
7029

Quyết định 2583/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7030

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
7031

Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7032

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
7033

Quyết định 853/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
7034

Công văn 1749/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hoàn thiện khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7035

Công văn 3619/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7036

Công văn 3610/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7037

Công văn 3551/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
7038

Quyết định 2251/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
7039

Quyết định 33/QĐ-BCĐXHHT của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
7040

Công văn 1847/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thu học phí và chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về