Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.552 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6981

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập công nghệ Thăng Long thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xanh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6982

Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
6983

Quyết định 36/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ nghệ thực hành Tây Hồ thuộc công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6984

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
6985

Quyết định 29/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Bán công Marketing

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
6986

Quyết định 29/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
6987

Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
6988

Quyết định 25/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
6989

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập dạy nghề CIRI thuộc công ty cổ phần cơ kim khí Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6990

Quyết định 12/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ cho trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6991

Quyết định 12/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng Hà Nội thuộc tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6992

Quyết định 11/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
6993

Quyết định 11/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2004
6994

Quyết định 07/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ thuật tổng hộp Hà Nội thuộc công ty TNHH thương mại và công nghệ sao bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6995

Quyết định 06/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Đông Nam á thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6996

Quyết định 03/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6997

Quyết định 59/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kỳ III (2003-2007)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
6998

Quyết định 310/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép nâng cấp trung tâm dạy nghề quận Gò Vấp thành trường kỹ thuật công nghệ Quang Trung trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
6999

Quyết định 301/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2006
7000

Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
Vui lòng đợi