Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.474 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6981

Công văn 1710/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
6982

Công văn 5201/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh và giáo viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6983

Thông tư 30/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành công nghệ kỹ thuật và khối ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6984

Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6985

Công văn 838/KTKĐCLGD của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên tuyển sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6986

Công văn 1084/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập trường Đại học Phan Xi Păng trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6987

Công văn 5092/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tình hình thực hiện chế độ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4 tuổi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6988

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6989

Quyết định 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
6990

Công văn 5800/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển mạng lưới các trường dạy nghề đến năm 2020 và Đề án đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6991

Công văn 4976/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm ngân sách chi sự nghiệp giáo dục tại địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6992

Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6993

Công văn 5757/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đạo học

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6994
6995

Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6996

Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6997

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6998
6999

Công văn 5670/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc dừng Đề án đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7000

Công văn 4867/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo Hội thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng-An ninh cấp Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ I, năm 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về