Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.728 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6981

Quyết định 14/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 25/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2006
6982

Quyết định 13/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Ban hành: 18/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2006
6983

Công văn 3041/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh năm 2006

Ban hành: 17/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
6984

Quyết định 82/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
6985

Quyết định 78/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
6986

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các trường bán công mầm non, phổ thông sang công lập

Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
6987

Quyết định 07/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự

Ban hành: 05/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
6988

Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Ban hành: 05/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
6989

Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Ban hành: 05/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
6990

Thông tư 05/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo đại học và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học, đại học y tế cộng đồng hệ vừa học vừa làm

Ban hành: 29/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
6991

Chỉ thị 11/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 27/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
6992

Thông tư liên tịch 08/2006/TTLT-BGDĐT-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chương trình học văn hoá cho học viên tại cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng

Ban hành: 27/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
6993

Quyết định 06/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

Ban hành: 21/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6994

Thông tư 07/2006/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Ban hành: 20/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2006
6995

Quyết định 06/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 17/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
6996

Quyết định 40/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 14/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
6997

Thông tư 04/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học Y, Dược hệ tập trung 4 năm

Ban hành: 10/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6998

Quyết định 54/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Đô

Ban hành: 09/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
6999

Thông tư 16/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Ban hành: 07/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2006
7000

Quyết định 18/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trực thuộc sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Ban hành: 28/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi