Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.664 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Công văn 5874/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá tác động của các văn bản chính sách phát triển giáo dục đại học

6942

Công văn 5908/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 12

6943

Công văn 5859/BGDĐT-TTr của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012

6944

Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011)

6945

Công văn 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông

6946

Công văn 5831/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non

6947
6948

Công văn 5807/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo thống kê

6949

Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

6950

Công văn 5746/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo chất lượng cao

6951

Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch chân tay miệng

6952

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012

6953

Thông báo 896/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

6954

Chỉ thị 28/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh

6955

Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012

6956

Công văn 5562/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp

6957

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

6958

Quyết định 1430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

6959

Công văn 5551/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục dân tộc

6960