Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.038 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Quyết định 477/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học sư phạm nhà trẻ-mẫu giáo Trung ương II thành trường Cao đẳng sư phạm nhà trẻ-mẫu giáo Trung ương II

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6922

Quyết định 479/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học kỹ thuật mỏ thành trường Cao đăng kỹ thuật mỏ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6923

Quyết định 478/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Kinh tế-kỹ thuật công nghiệp nhẹ thành trường Cao đẳng kinh tế-kỹ thuật công nghiệp nhẹ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6924

Quyết định 480/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học giao thông vận tải khu vực I thành trường Cao đẳng giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6925

Quyết định 1953 QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc chuyển trường Đào tạo bồi dưỡng công nhân, cán bộ cơ khí mỏ về Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
6926

Quyết định 1387/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin về chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
6927

Quyết định 415/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
6928

Quyết định 405/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Quản lý và kinh doanh Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
6929

Quyết định 392/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và công nghệ Quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
6930

Quyết định 376/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường trung học Quản trị kinh doanh sang hệ bán công và nâng cấp thành trường Cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
6931

Thông tư liên tịch 07/TT-LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo duỵc và Đào tạo vềviệc hướng dẫn thi hành chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
6932

Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học ở các trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 17/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
6933

Quyết định 287/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo đại học hành chính cho Học viện Hành chính quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
6934

Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về công tác xoá mù chữ (sau xoá mù chữ) cho người nghiện ma tuý, người mại dâm tại các cơ sở chữa bệnh (theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
6935

Quyết định 206/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học sư phạm tỉnh Hà Tĩnh thành trường Cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
6936

Thông tư liên tịch 125/TTLB của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tổ chức-Cán Bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 779/TTg ngày 1-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
6937

Thông tư 05/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
6938

Quyết định 144/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
6939

Quyết định 142/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Cơ học ứng dụng (Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
6940

Quyết định 113/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Trường đại học Tài chính Kế toán Hà Nội thuộc Bộ Tài chính được chuyển địa điểm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
Vui lòng đợi