Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.542 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Công văn 11315/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2006
6922

Quyết định 311/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
6923

Quyết định 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6924

Quyết định 204/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6925

Chỉ thị 42/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
6926

Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội về giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
6927

Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
6928

Quyết định 27/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
6929

Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Lĩnh vực: Đầu tư;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6930

Quyết định 250/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
6931

Chỉ thị 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức ở các vùng dân tộc, mièn núi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2004
6932

Thông tư liên tịch 103/2004/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
6933

Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền của người học nghề, học ngoại ngữ đóng góp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6934

Chỉ thị 35/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6935

Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về Dự án "Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Ngoại giao Tải về
Ban hành: 09/10/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
6936

Quyết định 172/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
6937

Quyết định 33/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2013
6938

Nghị định 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
6939

Nghị định 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2004
6940

Quyết định 215/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
Vui lòng đợi