Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.639 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Công văn 5831/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6922

Thông báo 2588/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh hướng dẫn "Thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm 2011 - 2012" (Tại văn bản số 2295/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 11/08/2011 của liên ngành Giáo dục - Đào tạo và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm Tải về
6923

Công văn 5807/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo thống kê

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6924

Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6925

Công văn 5746/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo chất lượng cao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6926

Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch chân tay miệng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6927

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6928

Thông báo 896/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6929

Chỉ thị 28/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6930

Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6931

Công văn 5562/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6932

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6933

Quyết định 1430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6934

Công văn 5551/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6935
6936

Quyết định 45/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
6937

Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6938

Chỉ thị 3398/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6939

Thông tư 34/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6940

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trao nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về