Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.166 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Quyết định 31/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Tâm lý học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia

Ban hành: 01/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
6922

Quyết định 29/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Ban hành: 27/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2006
6923

Quyết định 05/1999/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành: 23/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2003
6924

Quyết định 18/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
6925

Quyết định 04/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy

Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
6926

Quyết định 53/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng đào tạo đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 10/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
6927

Quyết định 08/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia giáo dục

Ban hành: 27/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
6928

Thông tư 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
6929

Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm

Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6930

Thông tư liên tịch 177/1998/TTLT/BTC-GD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
6931

Quyết định 239/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam

Ban hành: 04/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
6932

Luật giáo dục số 11/1998/QH10

Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6933

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp chuẩn bị Nghị định phân cấp quản lý giáo dục, đào tạo

Ban hành: 01/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6934

Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung điểm 2, Điều 1 của Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6935

Quyết định 222/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum

Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
6936

Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục - đào tạo

Ban hành: 02/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
6937

Quyết định 207/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định

Ban hành: 23/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6938

Quyết định 192/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
6939

Quyết định 191/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Nông - Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
6940

Quyết định 1265/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung môn học và ban hành đề cương môn học thuộc kế hoạch đào tạo trung học tài chính kế toán

Ban hành: 22/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
Vui lòng đợi