Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6901

Nghị định 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6902

Quyết định 132/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6903

Quyết định 34/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục

Ban hành: 02/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6904

Thông báo 109/TB-VPCP của văn phòng Chính phủ về việc ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp Hội đồng ngày 20 tháng 05 năm 2005

Ban hành: 31/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6905

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
6906

Hiệp định riêng giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển về tăng cường đào tạo Luật tại Việt Nam giai đoạn 2005-2009

Ban hành: 25/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
6907

Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
6908

Quyết định 16/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
6909

Quyết định 104/2005/QĐ-TTg cảu Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về việc phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
6910

Công văn 3646/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dự tuyển đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho năm học 2005 - 2006

Ban hành: 11/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6911

Công văn 3594/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2005

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
6912

Quyết định 90/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Ban hành: 29/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
6913

Công văn 3343/KT&KĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông năm 2005

Ban hành: 29/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
6914

Công văn 3098/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo

Ban hành: 22/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6915

Thông tư 13/2005/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Đại học và Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật y học, Đại học y tế cộng đồng hệ vừa học vừa làm năm 2005

Ban hành: 21/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2005
6916

Quyết định 82/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật

Ban hành: 18/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2005
6917

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BGD&ĐT-BKH&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 về hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2005
6918

Nghị định 49/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 11/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6919

Quyết định 73/2005/QĐ-TTg ủa Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 37/2004/QH11 khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục

Ban hành: 06/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6920

Thông tư 25/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục

Ban hành: 05/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
Vui lòng đợi