Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.550 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6701

Quyết định 19/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
6702

Quyết định 10/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại, miễn nhiệm, thôi công nhận, từ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề

Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
6703

Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 02/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2007
6704

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 về việc thành lập Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 02/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
6705

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 27/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
6706

Quyết định 08/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

Ban hành: 26/03/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2007
6707

Quyết định 07/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Ban hành: 23/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2007
6708

Công văn 2393/BGDĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007

Ban hành: 23/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2007
6709

Công văn 1095/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ đối với dịch vụ đào tạo

Ban hành: 21/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2007
6710

Công văn 1079/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với trường bán công

Ban hành: 20/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2007
6711

Công văn 1028/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách phí và lệ phí

Ban hành: 14/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2007
6712

Thông tư 14/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
6713

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
6714

Quyết định 05/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Ban hành: 08/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
6715

Công văn 878/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA

Ban hành: 02/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
6716

Quyết định 28/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
6717

Quyết định 693/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và kiểm tra việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2007

Ban hành: 07/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2008
6718

Công văn 611/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2007
6719

Quyết định 16/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
6720

Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm

Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
Vui lòng đợi