Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.016 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6641

Quyết định 23/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
6642

Quyết định 22/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
6643

Thông tư liên tịch 47/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mức thi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
6644

Thông tư liên tịch 46/2001/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
6645

Chỉ thị 14/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
6646

Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
6647

Quyết định 20/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
6648

Chỉ thị 19/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo hè 2001

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
6649

Chỉ thị 13/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2003
6650

Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6651

Quyết định 17/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn danh hiệu giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp giỏi, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến xuất xắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
6652

Quyết định 77/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
6653

Quyết định 15/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục vàĐđào tạo về việc ban hành quy định lập dự toán và thanh quyết toán chi tiêu đối với các đơn vị trong cơ quan bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
6654

Quyết định 73/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
6655

Nghị định 18/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6656

Quyết định 14/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6657

Quyết định 68/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý đối với tu nghiệp học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng tu nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6658

Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
6659

Thông tư 07/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Điều dưỡng (Y tế), Hộ sinh, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ) bậc học Cử nhân và Cao đẳng, năm 2001

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6660

Quyết định 65/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
Vui lòng đợi