Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6621

Quyết định 55/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6622

Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6623

Quyết định 68/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 06/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6624

Quyết định 66/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

Ban hành: 01/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6625

Quyết định 67/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 01/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6626

Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Ban hành: 01/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2007
6627

Quyết định 64/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ cao đẳng

Ban hành: 01/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
6628

Thông tư 125/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam

Ban hành: 29/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2007
6629

Quyết định 05/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 26/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2007
6630

Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 26/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
6631

Quyết định 63/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu thành viên của Hội đồng thẩm định ngành về chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Ban hành: 26/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
6632

Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/10/2007

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2007
6633

Quyết định 118/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
6634

Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Ban hành: 16/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
6635

Quyết định 59/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 16/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
6636

Quyết định 60/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành: 16/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
6637

Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên

Ban hành: 12/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
6638

Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hợp tác đào tạo quốc tế

Ban hành: 12/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
6639

Công văn 5806/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và thể dục thể thao

Ban hành: 11/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
6640

Nghị định 150/2007/NĐ-CP của Chính phủ về huấn luyện quân nhân dự bị hạng hai

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2007
Vui lòng đợi