Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.120 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6601

Quyết định 385/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập chi nhánh đào tạo tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An thuộc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán Tải về
6602

Thông báo 17/2011/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc gia hạn "Chương trình trao đổi Văn hóa, Giáo dục, Nghiên cứu khoa học, Thông tin đại chúng, Thanh niên và Thể thao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Lúc-xăm-bua cho các năm 2006 - 2010"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
6603

Công văn 1600/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6604

Quyết định 544/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6605

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6606

Công văn 1594/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6607

Công văn 1709/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ chủ trì lập đề án tổ chức đoàn cán bộ tham dự khóa đào tạo tại Đức và Thụy Sỹ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
6608

Thông báo 58/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tạo Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6609

Công văn 1385/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6610

Công văn 1253/BGDĐT-CTGDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình quốc tế đánh giá học sinh (PISA)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6611

Quyết định 433/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6612

Quyết định 864/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi phổ thông năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6613

Công văn 1273/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo về quy hoạch xây dựng và di dời các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6614

Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đào tạo chuyên gia dự báo và phát triển chính sách tài chính, tiền tệ tại Đức và Thụy Sỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6615

Công văn 1014/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6616

Thông báo 33/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả học kỳ I năm học 2010 - 2011 và kế hoạch công tác năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6617

Công văn 1223/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh kinh phí năm 2011 của các Dự án Dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việt Nam về việc làm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6618

Quyết định 850/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các vùng thi đua

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6619

Thông tư 11/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6620

Quyết định 815/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách sinh viên được tuyển chọn đi học đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về