Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.435 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6601

Chỉ thị 09/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hoc 2013 - 2014 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2014 - 2015

6602

Công văn 3099/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

6603

Thông tư 14/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

6604

Công văn 3100/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đề án cải tiến thi tốt nghiệp trung học phổ thông

6605

Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

6606

Quyết định 512/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề của trung tâm dạy nghề Bách Khoa, tỉnh Đồng Nai

6607

Công văn 2176/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc

6608
6609
6610

Quyết định 628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

6611

Quyết định 1456/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân

6612

Quyết định 1451/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

6613
6614

Quyết định 607/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và các cơ sở giáo dục đại học đến năm 2020"

6615

Công văn 2075/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống dịch sởi

6616

Thông tư 08/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

6617

Quyết định 1348/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6618

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

6619
6620

Công văn 1964/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014