Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.472 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6581

Công văn 335/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tặng các máy tính xách tay cho các trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6582

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
6583

Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt - Đức ban hành kèm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 24/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6584

Thông báo 06/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công an

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6585

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, An ninh trật tự Tải về
6586

Quyết định 179/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6587

Công văn 167/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động Chương trình Giáo dục Nha học đường năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6588

Quyết định 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6589

Công văn 117/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm 2009 - 2010 về giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6590

Công văn 64/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưóng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6591

Quyết định 1906/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
6592

Quyết định 9138/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử trong giao dịch văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6593

Công văn 11181/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi quốc gia lần thứ 10 giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6594

Thông tư 45/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
6595

Nghị định 116/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
6596

Quyết định 9097/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị thi và tuyển sinh năm 2010 được tổ chức qua cầu truyền hình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
6597

Thông tư 44/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về thiết bị dạy nghề Điện công nghiệp đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
6598

Báo cáo 140/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Bảo hiểm Tải về
6599

Công văn 9312/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Hoa Kỳ tháng 1/2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6600

Công văn 4988/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân bổ kinh phí thực hiện "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn" năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về