Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.837 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6561

Công văn 5995/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức đánh giá 10 năm phát triển giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6562

Quyết định 4138/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6563

Công văn 5956/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6564

Quyết định 4045/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6565

Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đầu tư phát triển trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành trường cao đẳng nghề tiếp cận trình độ Đông Nam Á

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
6566

Công văn 5766/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo đầu năm học 2010 - 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6567

Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tín dụng học sinh sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6568

Công văn 3172/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc danh sách các cơ sở dạy nghề đề nghị hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6569

Quyết định 2381/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án quy hoạch thành lập một số trường trung cấp luật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6570

Công văn 5644/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lí về công tác giáo dục khuyết tật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6571

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lí dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6572

Quyết định 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6573

Công văn 5530/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo điểm trung tuyển nguyện vọng 2, điều kiện xét tuyển nguyện vọng 3

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6574

Thông báo 243/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị toàn quốc triển khai việc lập quy hoạch phát triển nhân lực và công tác dự báo nhu cầu nhân lực qua đào tạo của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2010 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6575

Quyết định 3144/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt "Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho 1000 Giám đốc khách sạn"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
6576

Công văn 5500/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2010 - 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6577

Công văn 5423/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh Tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6578

Công văn 5377/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6579

Công văn 5402/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng thực hiện công tác Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6580

Công văn 5372/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trong các cơ sở giáo dục TCCN”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về