Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.690 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6541

Quyết định 374/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn thành trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6542

Quyết định 277/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
6543

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về môi trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
6544

Thông tư 19-TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo thuộc chương trình quốc gia về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
6545

Nghị định 32/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
6546

Thông tư 06/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1252/GD-ĐT ngày 11/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi và bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
6547

Quyết định 1252/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
6548

Quyết định 198/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Quảng Trị thành Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6549

Quyết định 185/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
6550

Thông tư 04/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Chuyên tu Đại học Y - Dược năm học 1997-1998

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
6551

Thông tư 03/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp Cao đẳng tại chức y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y năm học 1997-1998

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/03/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
6552

Quyết định 142/TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Khoa học và bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
6553

Chỉ thị 02/GĐ-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
6554

Quyết định 48/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường kinh tế đối ngoại Trung ương thành Trường Cao Đẳng Kinh tế đối ngoại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6555

Quyết định 49/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Sư phạm Hải Hưng thành Trường Cap Đẳng sư phạm Hưng Yên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6556

Quyết định 50/TTg của Thue tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Cán bộ Lao động - xã hội thành Trường Cao đảng Lao động - xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6557

Quyết định 47/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Hoá chất thành Trường Cao đảng Hoá chất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6558

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
6559

Quyết định 915/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thương mại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
6560

Quyết định 877/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
Vui lòng đợi