Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.954 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6541

Thông tư liên tịch 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997

Ban hành: 28/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
6542

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ LĐ, TB và XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Ban hành: 27/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2003
6543

Chỉ thị 08/2002/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 20/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
6544

Quyết định 21/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hoá và giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ác-hen-ti-na

Ban hành: 28/01/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
6545

Công văn 662/SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học sau đại học tại ấn Độ năm 2002-2003

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
6546

Thông báo 623/SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2002

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
6547

Thông báo 11/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp về đề án cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
6548

Công văn về việc kết quả đàm phán dự án phát triển giáo viên tiểu học

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
6549

Công văn 512/VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 8

Ban hành: 17/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
6550

Chỉ thị 01/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 16/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2006
6551

Thông tư 01/2002/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ tám

Ban hành: 14/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
6552

Thông tư 02/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề

Ban hành: 04/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2003
6553

Quyết định 201/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6554

Thông tư 105/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Ban hành: 27/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
6555

Quyết định 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
6556

Công văn 6241/VPCP-QHQT của Văn phóng Chính phủ về việc dự án hợp tác đại học do EU tài trợ

Ban hành: 21/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
6557

Quyết định 4353/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
6558

Chỉ thị 23/2001/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6559

Nghị định 88/2001/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
6560

Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài"

Ban hành: 06/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
Vui lòng đợi