Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.859 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6521

Quyết định 29/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu tôn giáo

Ban hành: 12/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6522

Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-UBDT&MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn tuyển sinh vào đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển

Ban hành: 26/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
6523

Quyết định 16/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia

Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
6524

Quyết định 14/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
6525

Quyết định 15/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
6526

Nghị định 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia

Ban hành: 01/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6527

Quyết định 01/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không thường xuyên

Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
6528

Quyết định 02/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh sau đại học

Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
6529

Nghị quyết 40/2000/NQ-QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành

Ban hành: 09/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
6530

Quyết định 137/2000/QĐ-TTg của Thue tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây dựng

Ban hành: 28/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
6531

Quyết định 48/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6532

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 09/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
6533

Quyết định 47/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục

Ban hành: 08/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
6534

Nghị định 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Ban hành: 30/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
6535

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo

Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6536

Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 18/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
6537

Quyết định 45/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học

Ban hành: 18/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
6538

Quyết định 116/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu cơ khí - Bộ Công nghiệp

Ban hành: 10/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6539

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6540

Quyết định 41/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông

Ban hành: 07/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
Vui lòng đợi