Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.496 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6501

Quyết định 1363/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6502

Công văn 1483/BGDĐT-KTKĐCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6503

Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẩng Công nghiệp Sao Đỏ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6504

Công văn 501/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6505

Quyết định 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6506

Thông tư 11/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Giáo dục Đại học khối ngành khoa học sức khỏe, trình độ Cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6507

Quyết định 239/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch năm 2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức xã thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
6508

Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sơ kết đào tạo theo nhu cầu xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6509

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấm dứt thu điều tiết 1% học phí các trường lớp bán công, trường ngoại ngữ tin học, trung tâm văn hóa ngoài giờ cho ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6510

Công văn 1377/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
6511

Thông tư 10/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6512

Công văn 1371/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
6513

Công văn 483/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6514

Kế hoạch 113/KH-BGDĐT-TWĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6515

Công văn 1356/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học cấp Trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6516

Thông tư 05/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
6517

Kế hoạch 111/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6518

Thông báo 109/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6519

Công văn 1264/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Chuyên đề Giáo dục Trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6520

Quyết định 879/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về