Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.095 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6501

Công văn 3340/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

6502

Quyết định 2067/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cup - 2011

6503

Chỉ thị 1566/CT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác quốc phòng năm 2011

6504

Quyết định 1003/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020

6505

Công văn 3253/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2010-2011

6506

Chỉ thị 17/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh

6507

Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

6508

Công văn 1537/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề cử ứng viên dự tuyển Chương trình học bổng Lý Quang Diệu

6509

Thông báo 231/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

6510

Công văn 1953/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tuyển sinh cán bộ dự án thạc sĩ theo chương trình học bổng ADS và ALAS tại Úc

6511

Quyết định 973/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự toán Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật vể nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011

6512

Quyết định 1981/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012

6513

Quyết định 613/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập và tổ chức lại một số khoa chuyên môn thuộc trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam bộ

6514

Nghị định 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

6515

Công văn 730/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động liên kết đào tạo của các Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân

6516

Công văn 3118/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực tế trường, lớp mầm non dân lập

6517

Quyết định 1966/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ IV - 2011

6518

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu

6519

Công văn 2965/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

6520

Thông báo 111/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế