Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.194 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6481

Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch chân tay miệng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6482

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6483

Thông báo 896/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6484

Chỉ thị 28/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6485

Công văn 5648/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6486

Công văn 5562/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6487

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6488

Quyết định 1430/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6489

Công văn 5551/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6490
6491

Quyết định 45/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Bảo hiểm Tải về
6492

Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6493

Chỉ thị 3398/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6494

Thông tư 34/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6495

Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định trao nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6496

Công văn 5434/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
6497

Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6498

Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6499

Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6500

Công văn 5239/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp năm 2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về