Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.179 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6481

Quyết định 285/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
6482

Quyết định 282/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y Thái Bình

Ban hành: 07/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
6483

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020

Ban hành: 02/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
6484

Quyết định 267/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú

Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
6485

Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Ban hành: 24/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
6486

Quết định 31/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn ở những nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non

Ban hành: 20/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
6487

Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
6488

Quyết định 104/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

Ban hành: 03/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
6489

Công văn 8426/BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dự tuyển đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng AYF năm 2006

Ban hành: 19/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
6490

Thông tư 79/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
6491

Quyết định 164/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
6492

Quyết định 165/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm thông tin và chương trình giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
6493

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 29/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
6494

Thông tư liên tịch 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

Ban hành: 25/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2005
6495

Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
6496

Quyết định 24/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tàikhoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 02/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2010
6497

Chỉ thị 22/2005/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 - 2006

Ban hành: 29/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2005
6498

Chỉ thị 27/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6499

Công văn 6225/BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6500

Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức thu phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở dạy nghề công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
Vui lòng đợi