Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.173 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6461

Thông tư liên tịch 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
6462

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác dạy văn hoá, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
6463

Quyết định 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
6464

Quyết định 03/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học cho Trường Sĩ quan Không quân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
6465

Quyết định 05/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
6466

Quyết định 02/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Văn hóa - Nghệ thuật quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
6467

Thông tư liên tịch 34/2005/TTLT-BGD&ĐT-UBTDTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác Thể dục thể thao trường học giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2006
6468

Công văn 11924/BGD&ĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đạo tạo giai đoạn 2006-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
6469

Quyết định 335/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
6470

Quyết định 135/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
6471

Thông tư 33/2005/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
6472

Quyết định 315/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
6473

Quyết định 300/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
6474

Quyết định 295/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005 - 2014)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2005
6475

Quyết định 285/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 08/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
6476

Quyết định 282/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Trường Đại học Y Thái Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
6477

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
6478

Quyết định 267/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
6479

Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
6480

Quết định 31/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn ở những nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
Vui lòng đợi