Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.194 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41
42

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
43

Quyết định 882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
44

Thông báo 367/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
45

Quyết định 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
46

Quyết định 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
47

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
48

Quyết định 14/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
49

Quyết định 15/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
50

Kế hoạch 1365/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
51

Kế hoạch 315/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
52

Quyết định 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
53

Quyết định 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
54

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
55

Quyết định 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Hương Giang)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
56

Quyết định 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Thuận Lộc)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
57

Quyết định 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
58

Quyết định 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
59

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
60

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về