Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.492 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
22

Quyết định 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
23

Quyết định 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Long, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
24

Quyết định 2774/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
25

Quyết định 2775/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
26

Kế hoạch 6543/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
27

Quyết định 2303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Trung học cơ sở Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
28

Kế hoạch 6512/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường Tải về
29

Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số hóa chương trình, giáo trình tài liệu Trường Cao đẳng Sơn La

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
30

Quyết định 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận Trường mầm non Hướng Dương, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu chuẩn quốc gia mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
31

Quyết định 2355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận trường mầm non Tuổi Thần Tiên, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
32

Quyết định 1117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
33

Quyết định 3408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà thư viện, nhà hội trường A7, nhà ký túc xá B1 và các công trình phụ trợ của Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
34

Quyết định 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận trường Mầm non 2/9, phường 12, Thành phố Vũng Tàu chuẩn quốc gia mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
35

Quyết định 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nhà lớp học 4 phòng, thư viện trường Trung học cơ sở Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
36

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
37

Công văn 3933/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
38

Công văn 5162/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án 468 ngày 13/02/2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
39
40

Quyết định 2272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về