Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.803 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
22

Quyết định 223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
23

Quyết định 270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo Trường Trung học phổ thông Mường Lát, huyện Mường Lát

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
24

Quyết định 239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
25

Quyết định 248/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Anh Việt và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
26

Công văn 195/SGDĐT-GDTXCNĐH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo hoạt động chuyên môn đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
27

Quyết định 249/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
28

Quyết định 72/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
29

Công văn 447/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quản lý chặt chẽ công tác cấp phép, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên hàng không

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông Tải về
30

Kế hoạch 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự Tải về
31

Công văn 154/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
32

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
33

Kế hoạch 178/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
34

Quyết định 194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Nga Tân, huyện Nga Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
35

Quyết định 193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận, huyện Như Thanh đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
36

Công văn 375/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc báo cáo bổ sung về việc xin chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
37

Quyết định 201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hợp Thành, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
38

Quyết định 203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
39

Quyết định 202/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
40

Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Định Bình, huyện Yên Định đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về