Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 5.901 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2961

Công văn 69/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2017
2962

Công văn 2174/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2016
2963

Quyết định 1298/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2016
2964

Quyết định 2192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
2965

Công văn 9765/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2016
2966

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2016
2967

Công văn 5488/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
2968

Quyết định 3627/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
2969

Công văn 1638/KTKĐCLGD-KT của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2016
2970

Quyết định 1924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
2971

Nghị quyết 102/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
2972

Công điện 05/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
2973

Thông báo 48/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập Học viện Dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
2974

Thông báo 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
2975

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2016 trong ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2016
2976

Hướng dẫn 1125/NHCS-TDSV của Ngân hàng Chính sách xã hội về nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp theo Quyết định 09/2016/QĐ-TTg ngày 02/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
2977

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Thái Bình

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
2978

Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
2979

Thông tư 33/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
2980

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
Vui lòng đợi