Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.000 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2841

Công văn 6169/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

Ban hành: 27/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2014
2842

Quyết định 1393/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch quốc tế IMPERIAL

Ban hành: 23/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2014
2843

Công văn 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015

Ban hành: 23/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2014
2844

Công văn 5678/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển Giáo dục mầm non

Ban hành: 14/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2014
2845

Công văn 2033/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án thành lập trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Ban hành: 13/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2014
2846

Quyết định 1304/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 09/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2014
2847

Quyết định 75/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo Luật Thủ đô

Ban hành: 08/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2014
2848

Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Ban hành: 25/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
2849

Công văn 1750/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế

Ban hành: 15/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2014
2850

Quyết định 3591/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2014
2851

Quyết định 4518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến 2020

Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2014
2852

Công văn 4904/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014 - 2015

Ban hành: 10/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
2853

Thông báo 362/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo

Ban hành: 08/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2014
2854

Công văn 4716/BGDĐT-ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014

Ban hành: 29/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2014
2855

Công văn 4734/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Ban hành: 29/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2014
2856

Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên

Ban hành: 27/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2014
2857

Quyết định 4385/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2014
2858

Công văn 4331/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục dân tộc

Ban hành: 14/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2014
2859

Công văn 6172/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về điều lệ trường đại học và ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Ban hành: 12/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
2860

Công văn 6113/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Ban hành: 11/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
Vui lòng đợi