Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.483 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 5360/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Quyết định 3487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
04

Quyết định 3493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
05

Quyết định 3486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
06

Quyết định 1552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, bảng trượt và ti vi cho các trường phổ thông; giường tầng, tủ đựng đồ dùng cho học sinh nội trú cho các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Quyết định 3491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hải Châu, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
08

Quyết định 3492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
09

Quyết định 3488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
10

Kế hoạch 3693/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
11

Quyết định 1551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Quyết định 2154/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Dân Chủ huyện Hưng Hà sử dụng đất để mở rộng Trường mầm non

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Quyết định 3490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
14

Công văn 266/SGDĐT-CĐGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2023 - 2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
15

Quyết định 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 2)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
16

Công văn 5259/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Quyết định 3459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
18

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
19

Quyết định 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
20

Quyết định 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Long, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về