Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.474 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Kế hoạch 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

02
03

Kế hoạch 3693/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

04

Quyết định 1551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

05

Công văn 266/SGDĐT-CĐGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập năm học 2023 - 2024

06

Quyết định 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 (đợt 2)

07

Công văn 5259/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024

08

Quyết định 3459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

09

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để mua sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

10

Quyết định 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, huyện Hậu Lộc đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

11

Quyết định 2302/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Long, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

12

Quyết định 2774/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm

13

Quyết định 2775/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

14

Kế hoạch 6543/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

15

Quyết định 2303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Trung học cơ sở Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

16

Kế hoạch 6512/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2026

17

Quyết định 1895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số hóa chương trình, giáo trình tài liệu Trường Cao đẳng Sơn La

18

Quyết định 2357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận Trường mầm non Hướng Dương, xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu chuẩn quốc gia mức độ 1

19

Quyết định 2355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận trường mầm non Tuổi Thần Tiên, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

20

Quyết định 1117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học