Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.870 văn bản: Doanh nghiệp
61

Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
62

Quy định 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
63

Công văn 14336/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022)

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
64

Công văn 9075/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
65

Công văn 14095/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
66

Công văn 8971/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
67

Công văn 8980/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
68

Công văn 13983/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
69

Công văn 12870/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
70

Công văn 4581/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
71

Công văn 4629/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
72

Công văn 50503/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
73

Công văn 8604/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
74

Công văn 48930/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
75

Công văn 48931/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
76

Công văn 48928/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
77

Công văn 12349/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Thông tư 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
78

Công văn 1590/TTg-DMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
79

Công văn 47276/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
80

Công văn 12112/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo 466/TB-BGTVT

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
Vui lòng đợi