Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.869 văn bản: Doanh nghiệp
21

Công văn 12660/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
22

Công văn 12659/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
23

Công văn 988/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2022
24

Công văn 2938/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
25

Công văn 1910/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
26

Công văn 943/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
27

Công văn 1532/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
28

Công văn 1502/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
29

Quy định 60-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
30

Quy định 61-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2022
31

Thông báo 67/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
32

Công văn 1391/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về Chương trình Thủ tướng gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
33

Công văn 1354/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về Đề án "Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
34

Công văn 710/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thuê kho ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
35

Thông báo 57/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
36

Công văn 1761/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với các cơ sở, doanh nghiệp giáo dục và các dịch vụ giáo dục

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Doanh nghiệp;Chính sách;COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
37

Công văn 1319/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2021

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
38

Công văn 5019/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị phụ thuộc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
39

Công văn 770/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và tình hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2022
40

Công văn 298/BTTTT-QLDN của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2022
Vui lòng đợi