Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.865 văn bản: Doanh nghiệp
2801

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2004
2802

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
2803

Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2003
2804

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
2805

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
2806

Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục Hải quan của các doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
2807

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2003
2808

Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
2809

Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
2810

Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
2811

Công văn 1353/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
2812

Công văn 482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích thực hiện Quyết định 153/2002/QĐ-BTC

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2813

Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2814

Hướng dẫn 2035/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
2815

Công văn 2519/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng của hàng hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo...

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2816

Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
2817

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền doanh nghiệp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
2818

Công văn 429/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc uỷ quyền công bố danh mục ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
2819

Công văn 1531/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động công ích

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
2820

Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
Vui lòng đợi