Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.870 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 39624/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
02

Công văn 4928/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Quý II năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
03

Công văn 37868/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
04

Công văn 5338/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
05

Thông báo 224/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2022
06

Công văn 5251/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc làm rõ một số nội dung tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
07

Công văn 4732/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các Hiệp hội doanh nghiệp liên quan đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
08

Công văn 4660/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
09

Công văn 35360/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
10

Công văn 34786/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
11

Công văn 33224/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
12

Công văn 2554/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
13

Công văn 31556/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
14

Công văn 4593/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2022
15

Công văn 6388/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
16

Thông báo 255/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về rà soát tiết giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
17

Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tình hình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 4 ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Kiểm định xây dựng, Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thủy, sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
18

Công văn 3828/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 4 năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
19

Công văn 27971/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
20

Công văn 27324/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm xuất khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
Vui lòng đợi