Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 896 văn bản: Doanh nghiệp
41

Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh tại Quyết định 2369/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
42

Quyết định 1676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
43

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
44

Quyết định 638/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
45

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
46

Quyết định 1841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
47

Quyết định 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
48

Quyết định 1278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
49
50

Quyết định 1128/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
51

Quyết định 1162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
52

Quyết định 1349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
53

Quyết định 1252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
54

Quyết định 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
55

Quyết định 1393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
56

Kế hoạch 164/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến năm 2030"

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
57

Quyết định 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
58

Quyết định 1350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
59

Quyết định 1336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
60

Quyết định 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về