Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.459 văn bản: Doanh nghiệp
6141

Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/1999/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
6142

Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
6143

Quyết định 150/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6144

Nghị định 48/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
6145

Lệnh công bố Luật báo chí sửa đổi; Luật doanh nghiệp; Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam năm 1999

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6146

Quyết định 46/1999/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá bán điện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
6148

Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6149

Thông tư 62/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6150

Quyết định 133/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6152

Quyết định 13/1999/QĐ-CHK-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6153

Quyết định 11/1999/QĐ-CKH-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không dân dụng miền Bắc - doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6154

Quyết định 12/1999/QĐ-CHK-TCCB của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Trung - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6155

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6156

Quyết định 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
6157

Nghị định 27/1999/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/Cp ngày 03/10/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6158

Nghị định 22/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
6159

Thông tư 27/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cụm cảng hàng không (doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
6160

Quyết định 41/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Đầu tư, Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Hành chính, Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về