Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.109 văn bản: Doanh nghiệp
5941

Thông tư 50-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5942

Nghị định 51/CP của Chính phủ về việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5943

Nghị định 50/CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5944

Quyết định 548/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Ban chỉ đạo cổ phần hoá theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5945

Thông tư 43-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5946

Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5947

Thông tư 15/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng đặc biệt đối với doanh nghiệp Nhà nước và xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được Nhà nước xếp hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5948

Quyết định 407/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quyết định thành lập đơn vị thành viên của các Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5949

Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Văn bản Nghị định số 33/CP, ngày 27/5/1996 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5950

Nghị định 33/CP của Chính phủ vềviệc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
5951

Nghị định 28/CP của Chính phủ về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5952

Nghị định 27/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5953

Quyết định 104/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Mẫu điều lệ công ty tài chính trong tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5954

Quyết định 248/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5955

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5956

Quyết định 186/TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5957

Quyết định 185/TTg của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5958

Quyết định 168/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5959

Thông tư 19TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5960

Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về