Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.855 văn bản: Doanh nghiệp
5821

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 16/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5822

Quyết định 475/NHCT-QĐ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam về việc ban hành Biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và dịch vụ cầm cố tài sản ở đô thị

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5823

Quyết định 330-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung sửa đổi Quyết định 315-HĐBT ngày 01/9/1990 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5824

Quyết định 332-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5825

Quyết định 314-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện đợt thanh tra các tổ chức làm kinh tế theo Quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5826

Thông tư 55-TC/TCT/TT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật Đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5827

Thông tư 07/TT-ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5828

Thông tư 06-TT/ĐKKD của Trọng tài kinh tế Nhà nước về việc hướng dẫn ghi các giấy tờ, biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5829

Nghị định 221-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Doanh nghiệp tư nhân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5830

Nghị định 222-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5831

Quyết định 180-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thành lập Tổng Công ty vàng bạc, đá quý Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/06/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5832

Thông tư 33-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trao quyền sử dụng, trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn sản xuất - kinh doanh cho các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh theo Chỉ thị 138-CT ngày 25/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5833

Thông tư 31-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế quốc doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5834

Thông tư 4-TN/PC của Bộ Thương nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của Văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5835

Thông tư 20-TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định mức chi về nước uống trong giờ làm việc cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5836

Thông tư 05-TC/CN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 408-CT ngày 20/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh công tác tài vụ kế toán và hoạch toán kinh tế của các xí nghiệp quốc doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/01/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5837

Thông tư liên tịch 64-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp Quốc doanh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
5838

Thông tư 54/TCCN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính khi giải thể xí nghiệp quốc doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5839

Thông tư 40-TC/VP của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc xây dựng kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch và quyết toán tài chính xí nghiệp quốc doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/09/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5840

Quyết định 315-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong khu vực kinh tế quốc doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi