Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.458 văn bản: Doanh nghiệp
5781

Nghị định 203/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5782

Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5783

Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5784

Công văn 14634/TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc xử lý tiếp tục thực hiện chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5785

Công văn 14292/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy, công ty đường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5786

Nghị định 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5787

Công văn 3961/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về chuyển lỗ khi sáp nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5788

Công văn 13610/TC/CST của Bộ Tài chính về thuế GTGT và thuế TNDN đối với doanh nghiệp di chuyển địa điểm kinh doanh theo quy hoạch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5789

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5790

Quyết định 168/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5791

Quyết định 167/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên cơ điện Trần Phú

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5792

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5793

Công văn 13587TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh sân golf

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5794

Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5795

Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5796

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
5797

Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chứng khoán Tải về
5798

Thông tư 98/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5799

Thông tư 99/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5800

Quyết định 155/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu: làng nghề Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về