Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.466 văn bản: Doanh nghiệp
5601

Quyết định 218/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5602

Thông tư 72/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5603

Quyết định 93/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục mã số các cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5604

Quyết định 213/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2006

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5605

Quyết định 133/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy hoạch các điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điề kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5606

Quyết định 208/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5607

Quyết định 206/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5608

Quyết định 147/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5609

Thông tư 04/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5610

Quyết định 203/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5611

Công văn 2680/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế, hoàn thuế do doanh nghiệp chuyển địa điểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5612

Quyết định 201/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê dyệt Đề án chuyển Tổng công ty Rau quả, nông sản sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5613

Quyết định 198/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5614

Công văn 2662/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5615

Quyết định 199/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5616

Quyết định 200/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Dệt - May Hòa Thọ thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5617

Công văn 3116/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Hải quan, Doanh nghiệp Tải về
5618

Quyết định 193/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5619

Quyết định 191/2005QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
5620

Quyết định 192/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thành Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về