Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.795 văn bản: Doanh nghiệp
5581

Công văn 3625/ĐMDN của Chính phủ về việc thực hiện Mẫu Điều lệ Công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
5582

Công văn 2454-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc tổng kết đánh giá hệ thống chế độ kế toán doanh nghiệp sau hơn 1 năm triển khai thực hiện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
5583

Thông tư liên tịch 11-TT/LB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch về hướng dẫn việc nhập khẩu miễn thuế trang thiết bị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư;Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 21/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
5584

Thông tư 44-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5585

Quyết định 466/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5586

Thông tư 02/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5587

Quyết định 159/BKH-KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho BQL các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM trong việc thi hành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các KCN, KCX

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5588

Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/96 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
5589

Thông tư 25-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, nguyên tắc xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5590

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 57-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2005
5591

Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc mua xe ô tô sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
5592

Quyết định 298 TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
5593

Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
5594

Chỉ thị 264/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai một số công việc thực hiện Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5595

Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc cấp vốn lưu động năm 1997 cho các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5596

Nghị định 36/CP của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 24/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5597

Thông tư 15/1997/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2011
5598

Thông tư 12/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc kiến nghị điều chỉnh Danh mục các doanh nghiệp không được đình công

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
5599

Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5600

Nghị định 25/CP của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 28/CP ngày 7/5/96 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
Vui lòng đợi