Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.855 văn bản: Doanh nghiệp
5501

Công văn về việc thuế gía trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 10/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
5502

Quyết định 51/2000/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu cổ phần hóa và đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước (đợt 1) năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 03/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5503

Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế về việc hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2003
5504

Quyết định 55/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

Ban hành: 19/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
5505

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
5506

Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
5507

Thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 04/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2005
5508

Thông tư 24/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/1/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ

Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
5509

Quyết định 311/2000/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu giấy phép lao động, in và phát hành, quản lý giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
5510

Thông tư 07/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều về lao động theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
5511

Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Ban hành: 29/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2004
5512

Thông tư 03/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Ban hành: 02/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
5513

Quyết định 22/2000/QĐ-TTg phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 17/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5514

Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
5515

Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
5516

Quyết định 19/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
5517

Thông tư 01/2000/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đảm bảo vốn cho các doanh nghiệp vay mua lúa gạo và nhập khẩu phân bón năm 2000

Ban hành: 02/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
5518

Thông tư 11/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

Ban hành: 01/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
5519

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

Ban hành: 19/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
5520

Thông tư 08/2000/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 19/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
Vui lòng đợi