Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.469 văn bản: Doanh nghiệp
5501

Quyết định 90/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

5502

Quyết định 89/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển Công ty Hóa chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

5503

Quyết định 88/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

5504

Công văn 1601/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời trường hợp tham vấn giá

5505

Công văn 1390/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán xe hai bánh gắn máy

5506

Công văn 1382/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế TNDN đối với các đại lý xổ số

5507

Công văn 1181/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

5508

Công văn 4594/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỉ giá hối đoái

5509

Công văn 1093/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xếp công ty hạng I

5510

Chỉ thị 05/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

5511

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

5512
5513

Công văn 1108/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC

5514

Chỉ thị 04/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

5515
5516

Quyết định 36/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

5517

Chỉ thị 03/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

5518

Quyết định 33/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ Điện công trình

5519

Chỉ thị 02/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2006 đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

5520

Quyết định 64/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con