Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.105 văn bản: Doanh nghiệp
5401

Quyết định 43/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5402

Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tạm ứng tiền lương đối với công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5403

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp, Doanh nghiệp Tải về
5404

Thông tư 13/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5405

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5406

Quyết định 29/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5407

Thông tư 09/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5408

Quyết định 22/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5409

Thông tư 08/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5410

Quyết định 24/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5411

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
5412

Công văn 350/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc lập mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5413

Quyết định 21/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
5414

Công văn 105/QLLĐNN/TTLĐ của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội về việc danh sách các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động XKLĐ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5415

Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5416

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
5417

Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
5418

Thông tư 01/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
5419

Công văn 23/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5420

Quyết định 217/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về